Af Tore Munch

De store virksomheder i Danmark, har i en lang årrække udforsket de mange muligheder der ligger i brugen af AM, både til produktudvikling, fremstilling af værktøjer og egentlig produktion. Men hvor de store virksomheder har gode muligheder for at tiltrække specialister indenfor AM, også fra udlandet, ser det anderledes ud for små og mellemstore virksomheder. Dette grunder i, at der er et begrænset antal specialister, med den nødvendige viden til optimalt at udnytte de geometriske og materialemæssige muligheder der ligger i AM. Samtidig er der mange virksomheder, der ikke har formuleret en strategi på området, eller har fået analyseret hvor brugen af AM giver mening for deres virksomhed, når man kigge på hele værdikæden. Dermed ikke sagt, at man skal redefinere hele virksomheden på én gang, men med en strategi sætter man en kurs, og med en analyse kan man vælge de rigtige prøveprojekter, hvor sandsynligheden for både vidensmæssig og økonomisk succes er størst.

Teknologierne er til rådighed allerede, også til egentlig produktion, men kompetencerne til at flytte vores måde at udvikle, optimere og producere på, er begrænsede. 

Viden er i dag den store begrænsning i udnyttelsen af de teknologiske muligheder, og det risikerer at begrænse vores konkurrenceevne og dermed bremse væksten til skade for hele samfundet.

Problemet er komplekst men kan, set med mine øjne, koges ned til:

  • Manglende teknologifokuseret undervisning på uddannelsesinstitutionerne. Der er for få med den nødvendige viden, og begrænset mulighed for specialisering.
  • Mangel på rotation af medarbejdere mellem virksomhederne. De få der er, skifter ikke job, og man udlåner ikke sine medarbejdere.
  • Mangel på vidensdeling mellem virksomhederne. Virksomhederne er tilbøjelige til at holde deres viden for dem selv.
  • Manglende investerings vilje i SMV-segmentet. Mange fokuserer deres investeringer og teknologiprojekter på kendte metoder, der allerede er implementeret i virksomheden.
  • Mangel på brugen uvildig rådgivning. Der er for få virksomheder der søger ekstern hjælp til rådgivning, analyse og konstruktion.

Der er behov for at få udbygget og spredt den viden der er i Danmark om AM, derfor kommer jeg med disse 5 opråb:

  • Læg pres på politikkere og uddannelsesinstitutionerne når I er sammen med dem. 
  • Udlån specialister til andre virksomheder.
  • Del viden og lad være med at frygte andre virksomheder.
  • Invester i nye teknologier og løsninger.
  • Søg uvildig rådgivning og få kig på hele værdikæden.
Jeg mener, at vi på den måde kan få større udbytte af de teknologiske muligheder, til gavn for alle. 

Men er det for enkelt og er der for mange barrierer?